کتاب آزاد آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون

[در حال تکمیل…]

این کتاب تلاشی است برای آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون (Python) بر پایه‌ پیاده‌سازی استاندارد آن (CPython)، به شکلی کامل و ساده که بتواند هر دو شاخه از پایتون (نسخه‌های ۳x و ۲x) را البته با محوریت نسخه ۳x پوشش دهد و همچنین برای افرادی که تاکنون سابقه‌ برنامه‌نویسی نداشته‌اند نیز کاربردی و مفید باشد. یادگیری پایتون نیازی به پیش‌زمینه برنامه‌نویسی ندارد و تنها پیش‌نیاز آن علاقه خوانندگان به فن برنامه‌نویسی است. منبع اصلی در تهیه این کتاب، اسناد پایتون است ولی کتاب‌های خوب پایین نیز در تهیه‌ این آموزش تاثیرگذار بوده‌اند.

  1. Learning Python, 5th Edition – Mark Lutz
  2. Core Python Applications Programming, 3rd Edition – Wesley J. Chun
  3. Python Essential Reference, 4th Edition – David M. Beazley

سطح: پایه —


سطح: مقدماتی —


سطح: متوسط —


سطح: پیشرفته —

Fork me on GitHub