سینتکس یا دستور نحو زبان پایتون

درس ششم کتاب آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون.

در این درس به معرفی اجزای پایه در برنامه‌نویسی پایتون پرداخته شده و اینکه چه هستند یا چه گرامری دارند یا چه کاری انجام می‌دهند یا… مورد بررسی قرار گرفته است.

← متن درس ششم


عناوین داخلی: —


دیدگاه و سوال‌های خود را در همین‌جا مطرح نمایید.

دیدگاه‌ها

Fork me on GitHub