نصب و راه‌اندازی پایتون

درس دوم کتاب آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون.

در این درس به چگونگی نصب و راه‌اندازی پایتون در دو سیستم عامل ویندوز و گنولینوکس پرداخته شده است.

← متن درس دوم


عناوین داخلی: —


دیدگاه و سوال‌های خود را در همین‌جا مطرح نمایید.

دیدگاه‌ها

Fork me on GitHub