تابع در پایتون: تعریف، ارسال و تطابق آرگومان‌ها

درس دوازدهم کتاب آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون.

این درس به معرفی مفهوم تابع در زبان برنامه‌نویسی پایتون می‌پردازد.

← متن درس دوازدهم


عناوین داخلی: —


دیدگاه و سوال‌های خود را در همین‌جا مطرح نمایید.

دیدگاه‌ها

Fork me on GitHub