چگونگی ایجاد و اجرای یک پروژه پایتون

درس سوم کتاب آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون.

این درس به چگونگی ایجاد پروژه‌‌های برنامه‌نویسی پایتون و اجرای آن‌ها اختصاص یافته است. درس با بیان تعاریف و رسم ساختار معمول یک پروژه شروع و اشاره‌ای نیز به ساختار پروژه‌های قابل انتشار در PyPI می‌شود.

در بخش یکم تلاش شده است که تصویر کاملی از ساختار یک پروژه در ذهن خواننده ایجاد و از این طریق او با تعاریف «بسته»، «ماژول» و «اسکریپت» در زبان پایتون آشنا شود.

در دو بخش‌ بعد نیز ضمن اشاره به دو شیوه‌ اجرای دستورات پایتون، به شیوه ایجاد اسکریپت و چگونگی اجرای آن تمرکز شده است؛ چرا که پروژه‌های پایتون به این شیوه اجرا می‌گردند.

در بخش پایانی هم به روند اجرای کد توسط مفسر پایتون و همچنین معرفی بایت‌کد توجه شده است.

← متن درس سوم


عناوین داخلی: —


دیدگاه و سوال‌های خود را در همین‌جا مطرح نمایید.

دیدگاه‌ها

Fork me on GitHub