مفهوم شی‌گرایی در پایتون

درس پنجم کتاب آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون.

این درس به توضیح مفاهیم پایه «برنامه‌نویسی شی‌گرا» اختصاص یافته است و آخرین درس از سطح‌بندی «پایه» در این کتاب می‌باشد. هدف از این درس آشنایی خوانندگان با مفاهیم عمومی شی‌گرایی بوده و نه آموزش آن؛ جزییات بیشتر از برنامه‌نویسی شی‌گرا به همراه آموزش پیاده‌سازی مفاهیم آن در زبان پایتون توسط درس‌هایی دیگر بررسی خواهد شد. در این درس همچنین به ساختار اشیا و کلاس‌ها در زبان پایتون پرداخته شده است که پیش‌نیاز دروس آتی خواهد بود.

← متن درس پنجم


عناوین داخلی: —


دیدگاه و سوال‌های خود را در همین‌جا مطرح نمایید.

دیدگاه‌ها

Fork me on GitHub